Motivisti – Käyttöehdot ja tietosuoja

Nämä käyttöehdot koskevat Motivisti-mobiilisovellusta. Sovelluksen käyttäminen tarkoittaa näiden ehtojen hyväksymistä.

Yleiset ehdot

Motivisti on maksuton elämäntapamuutoksiin kannustava mobiilisovellus. Sovellus on saatavilla suomenkielisenä.

Sovelluksen on tuottanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Terveyskylä.fi ja Mielenterveystalo.fi-palveluiden asiantuntijat. Sovelluksen teknisestä toteutuksesta on vastannut Designer Helsinki.

Motivistin ja sen sisältöjen tekijänoikeudet omistaa HUS. Sisältöjen taustajärjestelmänä toimivan Blendee Sites-julkaisujärjestelmän tekijänoikeudet omistaa Designer Helsinki.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden lakkauttaa sovelluksen ylläpidon mistä tahansa syystä, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Sovelluksen kehittämisessä on käytetty avoimen lähdekoodin IONIC/Cordova-alustaa.

 Vastuut

Motivistin sisällöt on pyritty laatimaan luotettavan, turvallisen ja näyttöön perustuvan tiedon pohjalta. HUS:in erikoisalojen ja klinikoiden vastaavien toimijoiden tarkistamat, sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisten tuottamat sisällöt ovat laadukasta ja turvallista terveystietoa.

Sovelluksen tarjoamat suositukset ovat yksittäisen käyttäjän kohdalla vain suuntaa-antavia. Näin ollen ne eivät korvaa terveydenhoidon ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu kliiniseen tilannearvioon. HUS ei ota vastuuta palvelusisältöjen yksilöllisestä tulkinnasta, niiden lukijakohtaisesta soveltamisesta ja noudattamisesta.

Yksityisyyden suoja

Sovelluksen käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä. Sovellus kerää kuitenkin anonyymia käyttödataa viikoittaisen tehtävän päättyessä:

  • suoritetun tehtävän nimi (valmis tai itse syötetty)

  • onnistumisprosentti

  • päättymispäivämäärä ja kellonaika

Tunnisteeton käyttödata tallennetaan Designer Helsingin omistaman Blendee Sites-julkaisujärjestelmän palvelimelle. Itse käyttödatan omistaa HUS.